Тренинг на учителски екипи от 3 училища: май 2018 г. гр. Варна

Описание

Тренинг на учителски екипи от 3 училища: май 2018 г. гр. Варна, тема „Училището като медия“.

  • Категория: Минали събития

Подобни събития