Сесия „Йога на смеха“ с инструктор Дивна Стоянова, юни 2018 г.