Семинарът „Пробуждане – БЪДИ Творец на живота си“ с Марти Иванова – 14 април 2018 год.