Отворен Тренинг: февруари 2018 г. Габрово, тема: „Управление на времето“

Описание

Отворен Тренинг: февруари 2018 г. Габрово, тема: „Управление на времето“.

  • Категория: Минали събития

Подобни събития