„Визия – 2022 година, градът на творчеството, младежта и туризма“, организирано от Фондация „Америка за България“, февруари 2018 г.