Тиймбилдинг

1

Тиймбилдинг програмата е събитие, организирано за екип или екипи в конкретна компания с игри сред природата или обучение в зала.
Според световните експерти по екипна работа тиймбилдинг е управленска техника, която мениджърите използват, когато вече създаденият екип има нужда от подобряване на вътрешната комуникация, от повишаване на ефективността или когато предстоят крупни промени.

Тиймбилдинг подобрява вътрешноекипните процеси, вземането на решение, изпълнението на цели, лидерство, екипната ефективност.

За да е истински полезно в дългосрочен план за по-ефективна работа и сътрудничество на екипа, а не излишен разход и губене на време за фирмата, е нужна предварителна подготовка – изясняване на целите на събитието, как точно ще бъде подобрена комуникацията между хората в екипа, какви последващи действия са необходими, за да има наистина траен ефект.

2

Ето какви въпроси е нужно да си зададат мениджърите, за да се убедят, че тиймбилдинг е най-подходящата крачка:

• Каква е актуалната ситуация и каква е желаната ситуация за съществуващия екип?
• Каква е общата екипна цел?
• Нужно ли е групата да заработи като екип и защо?
• Дали с инструментите на тиймбилдинг или с други методи ще се постигне желаната цел?
• Какво ще се случи в резултат от процесите в тиймбилдинг?

3

Ако не са изяснени предварително някои важни въпроси, не може да се очаква градивен резултат. Например, ако работата на служителите представлява изпълнение на инвдивидуални, а не на екипни задачи, защо трябва да работят екипно? Тиймбилдинг не е само едно чудесно преживяване с предизвикателствасред природата. Той е много повече от спортуване, смях и забавления. Разбира се, че и това носи някакви ползи, но за да изпълни  мисията си, нужно е всички да са осъзнати по отношение на смисъла на тиймбилдинг.

За да има не само временен, а и постоянен ефект, е нужно от управленско ниво да последват дейности, мониторинг, срещи, анализи и доразработване на ползите от тиймбилдинг програмата. В противен случай постепенно ще се забрави цялата дружелюбна атмосфера, разбирателство и екипен дух, постигнати при игрите и симулациите. Всички неусетно ще се върнат на предишните си добре отъпкани пътеки. Постигнатото се нуждае от подкрепа и грижа, за да заработи цялостният процес в организацията.

4

За да се финализират успешно започнатите промени, тиймбилдинг не трябва да се възприема като изолиран процес, а в контекста на организационната структура, отношенията между служителите, целите, препятствията, мястото, където е позиционирана организацията и времето след събитието тиймбилдинг.
Забавните игри и развлеченията са средства и инструменти за постигане на по-високите цели, като използването на всяка техника трябва да бъде задълбочено обосновано.

От тиймбилдинг събитието или обучението се очакват следните резултати:

• Да се видят критичните моменти в екипната работа.
• Да се откроят типичните за екипа силни и слаби страни.

Екипът ще повиши своята ефективност, ръководителят ще управлява целенасочено, компанията ще заеме своето благоприятно място с по-висока конкурентноспособност.

5

Предлагани игри и симулации:
„Изработване на видео на конкретна тема“
„Решаване на логически пъзели“
„Създаване на собствен етюд – Трите „С“ – Синергия със Синтез на Сетивата“
„Откриване на „най-важното“ – състезание сред природата или в градска среда“
„Театрални изпълнения – влизане в ролята на друг“
„Луда викторина“
„Смехотерапия“
„Всички сетива на макс“
„Направи с подръчни средства“