Портфолио

Тренинг на учителски екипи от 3 училища: май 2018 г. гр. Варна, тема „Училището като медия“.

Тренинг на учителски екип: април 2018 г. ОУ „Васил Левски“ гр. Плачковци, тема „Училището на бъдещето“.

Семинар: февруари 2018 г. ДГ „Ран Босилек“, гр. Габрово, тема: „Емоционална интелигентност“.

Тренинг: октомври 2017 г. гр. Велико Търново, „Интелекти“ ООД, тема: „Добрите учители преподават, а великите вдъхновяват“.

Отворен семинар: юни 2016 г., гр. Габрово, тема: „Училището на бъдещето“.

Уебинар: септември 2016 г. онлайн платформа Intenzivno.com, тема: „Как да помогнем на децата си да учат чужд език (без ние да го владеем)“.