Защо да ми се доверите?

1

Защо да ми се доверите?

Имам собствени обучителни организации от 1997 г. Всички бизнес проекти са развили у мен способност да общувам и анализирам в дълбочина. Професионалните ми дейности са в сферата на обучението, преподаването, методиката, общуването с клиенти. Ядрото от служители в екипа ми са с мен от самото начало, а броят на клиентите, които сме привлекли е над 10000, в една бизнес сфера, която много хора биха нарекли луксозна и надхвърляща базовите човешки нужди. Заедно с езиковата школа и онлайн платформата аз също растях и с удоволствие споделям знанията и опита си с педагогически специалисти, които имат нужда от друга гледна точка. Преминах допълнителни обучения, които ми дават правото и необходимата подготовка да бъда лектор на педагози.

Сигурна съм, че когато ученето продължава цял живот, живеем здравословно и удовлетворено.

2

Експертиза

Учене през целия живот;
Работа в екип;
Организационна култура;
Клиентски ориетнирано отношение;
Модерната методика;
Родителство – предизвикателства;
Ефективно учене;
Училището на бъдещето;
Училището като медия;
Емоционална интелигентност;
Ограничаващите вярвания – кога са вредни и кога полезни;
Неработещи модели на поведение;
Управление на времето и други.

3

Портфолио

Тренинг на учителски екипи от 3 училища: май 2018 г. гр. Варна, тема „Училището като медия“.

Тренинг на учителски екип: април 2018 г. ОУ „Васил Левски“ гр. Плачковци, тема „Училището на бъдещето“.

Семинар: февруари 2018 г. ДГ „Ран Босилек“, гр. Габрово, тема: „Емоционална интелигентност“.

Тренинг: октомври 2017 г. гр. Велико Търново, „Интелекти“ ООД, тема: „Добрите учители преподават, а великите вдъхновяват“.

Отворен семинар: юни 2016 г., гр. Габрово, тема: „Училището на бъдещето“.

Уебинар: септември 2016 г. онлайн платформа Intenzivno.com, тема: „Как да помогнем на децата си да учат чужд език (без ние да го владеем)“.