Портфолио

Отворен Тренинг: юни 2018 г. гр. Хасково, Център за личностно развитие „Смисъл“, тема: „Извън рамките“.

Семинар: април 2018 г. фестивал „Здравей, Здраве“ гр. Казанлък, тема: „Мотивиране за учене“

Семинар: април 2018 г. фестивал „Здравей, Здраве“ гр. Пловдив, тема: „Даровете на сърцето и ума“.

Отворен Тренинг: февруари 2018 г. гр. Габрово, тема: „Управление на времето“.

Уебинар: септември 2017 г. онлайн платформа Intenzivno.com, тема: „Трудно не значи невъзможно – за родители“.