Портфолио

Тренинг: септември 2018 г., гр. Габрово, тема „Събудете креативността!

Обучение и тренинг: март 2018 г. Счетоводна кантора, гр. Габрово, тема: „Работа в екип, управление на стреса, ефективно разрешаване на конфликт“.

Обучение: ноември 2017 г. гр. Велико Търново, Мениджърски екип, на „Интелекти“ ООД, тема: „Мениджмънт, лидерство, мотивация“.