Как работя

Консултирането може да се проведе под формата на лична среща и/или онлайн.

Сесиите и семинарите мога да провеждам на български и английски език.

Извършвам индивидуални или екипни консултации със собственици, мениджъри, хора, планиращи да стартират собствен бизнес, професионалисти със свободни професии или желаещи да разширят значително екипа си.

В ролята ми на бизнес треньор разработвам конкретно приспособени програми в областта на управление, лидерство, организация на знанието, управление на екипи, менторство, обучения за развитие на потенциала от качества и умения на работното място.

Аз търся решения и ги намирам с Вашата помощ.

Всички техники, които използвам, са напълно екологични и безопасни.

Знанията и уменията, които ще получите, са готови за директно прилагане.

Спазвам пълна конфиденциалност по отношение на споделените с мен казуси и информация.

Предлагам на клиентите си помощ и консултиране по телефон или имейл между отделните сесии и в конкретен период след приключване на консултирането в рамките на 15-30 дена в зависимост от естеството на темите.

Винаги изхождам от конкретните параметри на клиентите, като общуването е на база особеностите и нуждите на личността, организацията или екипа. Не прилагам шаблони, валидни за всички, защото вярвам в уникалността и напълно различните безброй комбинации.

Помагам Ви да сте по-уверени и стабилни в общуването си с екипа, клиентите и партньорите си, да усъвършенствате компанията си в посока ефективност, удовлетвореност и високи постижения.

За да изградим печелившата стратегия, започвам от индивидуалните характеристики на клиента, който води с персоналните си нужди, цели и желания.

За да е максимално ползотворно за Вас, предварително се запознавам с микроклимата в организацията или на важните за Вас работни позиции, анализирам актуалното ниво в рамките на часове или дни, с цел по-детайлно персонализиране на услугата. Така обратната връзка ще е най-точна и консултирането ще бъде възможно най-конкретно и индивидуализирано. В противен случай по-трудно ще засегнем ядрото на казуса Ви и има риск да губим енергия в неправилна посока. Ако този подход не е приложим, ограничавам се до предоставената от клиента информация.

Стремя се клиентите ми да преживеят, да учат чрез правене, да използват възможно повече сетива, включително тялото си.

Когато имам свобода да избирам, обученията ми са тренинги, участниците са ангажирани да работят групово и индивидуално, обсъждат, дискутират, дават предложения, играят и се забавляват. Вярвам, че енергията и сътвореното от екип е много повече и много по-ценно от съчиненото от един човек.

Когато клиентът изисква, представям стандартен семинар или лекция.

Личният, личностният и професионалният живот са свързани и ги разглеждам в едно цяло.

Работя с клиента, а не вместо него.

Работя в посока да стана излишна, да вдъхновя и обуча клиента си, за да поеме сам по пътя, когато е готов.

Моят успех се случва, когато успее клиентът ми.