Защо да ми се доверите?

1

Защо да ми се доверите?

Aз съм човек, който стои начело на свои фирми и бизнес проекти повече от 20 години. Ядрото от служители в екипа ми са с мен вече близо 2 десетилетия. Заедно сме привлекли повече от 10000 клиенти в една бизнес сфера, която много хора биха нарекли луксозна и надхвърляща базовите човешки нужди.

2

След срещите с мен ще можете веднага да приложите на практика усвоеното. Да се прави бизнес днес е много лесно и ще става все по-лесно, ако се спазват основни прости правила. Едно от тях е да вършим дори и най-непрестижната работа, като даваме 100 % от себе си. Кой го прави обаче? Много ли са тези хора?

Необходимо е да се излезе извън „нормалното мислене“ . Дошло е време да се мисли извън рамки и ограничения. Бизнесът отдавна е в пряк контакт с личния живот и личностното развитие и прави връзка с много други обществени сфери, умения и знания, които на пръв поглед са напълно отдалечени. Но това съвсем не е така. Няма нищо изолирано. Съществуват  неразривни връзки между всички елементи. Без събаряне на прегради и лични, работни и човешки ограничения, няма как да започнете да вибрирате на съвременните честоти.

„Който е в бизнеса, е в шоу бизнеса“. Няма вид бизнес, който да не може да се превърне в шоу по някакъв начин. Ако се съмнявате, аз ще ви го докажа.

3

Ако с Вашите методи сте постигнали онова, което вече искате да промените, сменете методите! Опитайте нещо изпитано и работещо!

Аз съм Вашият търсач на решения и ги намирам с помощта Ви.

Вие знаете защо, какво и кога. Ето отговор на въпроса „Как?“.

По време и след сесия с мен, продажбите Ви ще са други, сплотяването на екипа Ви ще е различно, лидерите във фирмата Ви ще имат друг начин на мислене, който ще Ви хареса, а мотивацията за работа ще се превърне в удоволствие и еуфория – всеки от служителите Ви ще проумее, че работи единствено за себе си, а не за шефа.

4

Експертиза

Мотивация
Управление на времето
Емоционална интелигентност
Комуникативни умения
Клиентски ориентирано поведение
Работа в екип
Ефективно учене
Високоефективен мениджмънт
Лидерство
Презентационни умения
Развиване на меките умения: комуникативност, инициативност, умения за работа в екип, умения за поставяне на приоритети, разрешаване на проблеми и способности за вземане на решения, умения да се работи с крайни срокове, клиентски ориентирано поведение, дискретност, лоялност, тактичност, фирмена култура, умение за точна преценка, отговорност, инициативност, творческо мислене, адаптивност, аналитично мислене .